Park kieszonkowy przy ul. Wadowickiej

Park kieszonkowy przy ul. Wadowickiej

Projekt zagospodarowania parku kieszonkowego przy ul. Wadowickiej w Krakowie


lokalizacja: Kraków, ul Wadowicka
projektanci: Małgorzata Tujko, Anna Porębska, Karolina Mazurek, Iwona Mucha
inwestor: Gmina  Miejska  Kraków
projekt: 2018
realizacja: 2019/2020

Projekt przewiduje zachowanie istniejącego drzewostanu,  w tym kilka cennych egzemplarzy określonych mianem „świadków historii”. Układ komunikacyjny parku stanowią ścieżki meandrujące pomiędzy istniejącymi drzewami – tzw. „spacer wśród drzew”. W niektórych fragmentach parku z uwagi na istniejący drzewostan oraz istniejące skarpy wprowadzono ścieżki nadwieszone z krat pomostowych. Przewidziane zostały mikrownętrza z ławkami w czterech wariantach. W centralnej części parku zlokalizowano plac zabaw bazujący na różnicach wysokości terenu. Wprowadzone zostały także elementy edukacyjne w postaci tablic, na których motywem przewodnim są  pospolite chwasty naturalnie występujące w terenie. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top
Theme Mode