Park Reduta

Park Reduta

Koncepcja projektu zagospodarowania terenu dla: „Parku kultur regionu – Tajemniczy ogród”

lokalizacja: Kraków
projektanci: Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka, Karolina Mazurek
inwestor: Urząd Miasta Krakowa
projekt: 2016

Podczas tworzenia koncepcji zagospodarowania uwzględniono narracyjny charakter zwycięskiego „pomysłu” Tajemniczy Ogród rozszerzając go o nowe postacie pochodzące z mitologii dawnych Słowian. Koncept zakłada stworzenie takiego zagospodarowania terenu, które w przyszłości przełoży się na korzyści społeczne, zdrowotne, ekologiczne, przyrodnicze a także ekonomiczne lokalnej społeczności. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju zrealizowane zostało poprzez ochronę bioróżnorodności i zachowanie rolno-leśnego krajobrazu, a także wykorzystania parku, jako zaplecza wodnego dla systemu rzecznego Miasta Krakowa. 

Uzupełnienie terenu o dopasowane do charakteru parku elementy małej architektury oraz bogaty program elementów projektowych ma ostatecznie doprowadzić do poprawy komfortu jego użytkowania i bezpieczeństwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top
Theme Mode