Staw Płaszowski

Staw Płaszowski

Projekt zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego w Krakowie
​​
lokalizacja: Podgórze w Krakowie
projektanci: Małgorzata Tujko, Joanna Szwed,
Karolina Porada, Anna Porębska, Karolina Mazurek, Iwona Mucha, Małgorzata Smołka
inwestor: Gmina  Miejska  Kraków
projekt: 2017
 
Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania. 
Projekt oparty został o założenia i analizy wykonane na etapie konkursu, uzyskane opinie i wytyczne, a także efekty przeprowadzonych konsultacji społecznych. Stanowiły one podstawę do wyznaczenia komunikacji w obrębie terenu objętego opracowaniem, podziału funkcjonalnego przestrzeni oraz wyznaczenie miejsc szczególnie cennych pod względem ekspozycyjnym i przyrodniczym.
W terenie oprócz sieci komunikacyjnej zakłada się wprowadzenie nowych funkcji użytkowych takich jak tereny rekreacji, program edukacyjny (tablice informacyjne) oraz tarasy widokowe – rekreacyjne kierujące uwagę widza na krajobrazowe walory terenu. Istotną kwestią jest również bezpieczeństwo użytkowników, którego podniesienie zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia oraz monitoringu.
Nowy projekt zagospodarowania terenu przewiduje stworzenie miejsca które będzie łączyło w sobie wiele funkcji rekreacji czynnej i biernej przeznaczonych dla szerszego grona użytkowników (dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top
Theme Mode